Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Stručni članci
 

Stručni članci

Stranica 1 / 53
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1307)
Naslov Datum
Pravna pomoć suda, parnične radnje i podnesci stranaka u postupku 25.11.2020
U članku se ukazuje na permanentnu dužnost suda da stranku i ostale sudionike u postupku koji se iz neznanja ne koriste svojim procesnim ovlastima upozori na parnične radnje koje u postupku mogu poduzeti kao i na garancije koje im pruža hrvatski procesni sustav u zaštiti njihovih prava. Građansko parnično procesno pravo određuje uvjete za poduzimanje i osporavanje parničnih radnji, pa je potrebn...
Uređenje rada od kuće u realnom i javnom sektoru u vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 23.11.2020
Autorica u članku obrađuje institut rada na izdvojenom mjestu rada u okolnostima proglašene epidemije bolesti COVID-19, s posebnim naglaskom na uređenje tog instituta u državnim službama i drugim javnim tijelima te u korelaciji s važećim propisima o zaštiti na radu. Kako su to već mnogi autori srodnih članaka objavili, rad od kuće, iako općim propisom o radu predviđen kao mogućnost, do proglašenja...
Službeni automobili u trgovačkim društvima - nabavka i porezni tretman korištenja u poslovne i privatne svrhe 19.11.2020
Trgovačka društva u svrhu korištenja za vlastito poslovanje u svojoj imovini mogu imati osobna prijevozna sredstva, ili ih nabaviti putem operativnog i/ili financijskog leasinga. Takva prijevozna sredstva nerijetko se daju na cjelodnevno korištenje zaposlenicima, direktorima, vlasnicima ili pak trećim osobama. Korištenje službenog automobila izaziva brojne nedoumice oko načina nabavke takve vrste ...
Nedovoljna „osjetljivost“ redovnih sudova na potrebu zaštite dostojanstva radnika (ponovno) na udaru kritike Ustavnog suda 16.11.2020
Ustavni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu Ustavni sud) dana 7. listopada 2020. donio je novu odluku kojom je, nakon petnaestogodišnjeg vođenja jednog radnog spora, usvojio ustavnu tužbu i ukinuo presude revizijskog i drugostupanjskog suda i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje.
(Ne)nasljedivost tzv. stalnog veza u luci? 13.11.2020
Analizom akata pojedinih županijskih lučkih uprava (dalje: ŽLU) mora se uočiti različito normiranje (ne)nasljeđivanja tzv. stalnog veza. Uglavnom postoje tri kategorije propisivanja (ne)nasljeđivanja stalnog veza a) akti koji dopuštaju nasljeđivanje, b) akti koji ne dopuštaju nasljeđivanje, c) ugovori o vezu koji (ne)dopuštaju nasljeđivanje.
Programi koji se provode u predškolskim ustanovama 12.11.2020
U predškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, kojima su osnivači gradovi i općine, u odgojno-obrazovnim skupinama provode se različite vrste programa koji se konstantno razvijaju i prilagođavaju djeci - korisnicima predškolske ustanove. Zbog sve veće raznolikosti dodatnih sadržaja koji se pružaju djeci kroz različite programe, dolazi do širenja mreže predškolskih ustanova, povećanog interesa za...
Neke posebnosti upravnih sporova u predmetima zaštite osobnih podataka 11.11.2020
Pravno uređenje zaštite osobnih podataka, koje je u članicama Europske unije na snazi od 25. svibnja 2018., tema je brojnih analiza u novijem razdoblju. U ovome radu razmatramo tek jedan manji dio spomenute materije - ulogu hrvatskoga upravnog sudstva pri implementaciji Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i ...
Iskustvo gospodarskog subjekta kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti u postupku javne nabave 6.11.2020
Autor u članku obrađuje relevantnu noviju praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (dalje: Državna komisija) i praksu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje: Ministarstvo), koja se odnosi na pitanje referenci odnosno iskustva gospodarskog subjekta iz prije izvršenih ugovora, kao uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta u postupku javne nabave.
Nova „važeća (pretežno) sudska praksa“ Vrhovnog suda Republike Hrvatske u kontekstu uzročne veze i neimovinske štete uslijed smrti bliske osobe 4.11.2020
Predmet obrade ovog rada je jedna specifična vrsta neimovinske štete: neimovinska šteta zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje uslijed smrti bliske osobe u kontekstu uzročne veze i nečega što je Vrhovni sud Republike Hrvatske (dalje: VSRH) nazvao „važeća (pretežno) sudska praksa“2 (podvukao BM).3
Primjena novog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva u predškolskim i školskim ustanovama 3.11.2020
Ministrica medija i kulture je dana 16. rujna 2019. donijela Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva koji je stupio na snagu 03. listopada 2020. god. Novi Pravilnik donosi brojne novine u smislu obveze uvođenja informacijskog sustava za upravljanje dokumentarnim gradivom, pretvorbe i čuvanja gradiva u digitalnom obliku i sl. Vrtići i Škole su dužni svoje opće akte o upravljanj...
Uvreda u političkom diskursu 2.11.2020
Pitanja i probleme koje u ime i za račun građana rješavaju demokratski odabrani predstavnici vlasti u svakom suvremenom demokratskom društvu neminovno dovode do sukobljavanja vladajućeg programa i opozicionih prijedloga u pogledu politike koja će biti primijenjena, što danas, uvažavajući stvarno i učinkovito provođenje temeljnih ljudskih prava i sloboda kroz slobodan medijski prostor, može prouzro...
Obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave 30.10.2020
U članku se obrađuje obavljanje dodatnog posla i sukob interesa službenika u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: službenici), propisani u dijelu/glavi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o pravima i obvezama službenika i namještenika, s usporedbom ovih odredaba s odredbama Zakona o državnim službenicima, sistem...
Dospjelost tražbine i zastara prava iz zadužnice 28.10.2020
Ovaj članak kroz zanimljiv primjer iz tekuće prakse u svezi s prijedlogom ovršenika (jamca platca) za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava s njegovih bankovnih računa nedopuštenim, podredno odgodi izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava u postupku izravne naplate zadužnice putem Financijske agencije po čl. 210. u vezi s čl. 50. st. 1. toč. 3. Ovršnog zakona ("Narodne ...
Kažnjavanje građana zbog nenošenja zaštitne maske za vrijeme epidemije zarazne bolesti COVID-19 26.10.2020
10. srpnja 2020. donesena je Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (NN 80/20.). Stupila je na snagu danom donošenja, s početkom primjene od 13. srpnja 2020. Nastavno je dopunjena Odlukom o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglaše...
Institut svjedodžbe o dodatnoj zaštiti 22.10.2020
Razvoj lijeka zahtijeva vrlo dug vremenski period i intenzivna istraživanja te je izuzetno skup i rizičan proces, što patentnu zaštitu u farmaceutskoj industriji čini specifičnom i različitom od onih u drugim industrijama1. Proizvođači originalnog/inovativnog lijeka (lijek koji sadrži novu djelatnu tvar), tzv. originatori, mogu štititi svoje lijekove, odnosno djelatne tvari, patentom, k...
Imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava - sustavni zakon, posebni zakoni i nadležnost 15.10.2020
U ovom članku obrađuje se na sveobuhvatan način pravni temelj, odnosno sustavni zakon, posebni zakoni i nadležno tijelo za imenovanje predstavnika jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: jedinica) u tijela javnih ustanova i trgovačkih društava, s posebnim osvrtom na izbor članova nadzornog odbora trgovačkog društva kojega je jedinica osnivač, a u kontekstu re...
Neka pitanja razmjernosti sudske/izvansudske te porezne ovrhe u razdoblju COVID-19 krize 13.10.2020
SARS-CoV-2, koji se pojavio 2019., zahvatio je cijeli svijet. U hrvatskome pravnom sustavu to je rezultiralo i određenim zakonskim aktivnostima. Imajući na umu da parlamenti igraju ključnu ulogu u osiguravanju usklađenosti izvanrednih restriktivnih mjera s načelima zakonitosti i razmjernosti, tijekom 2020. Hrvatski Sabor donio je, među ostalim i, dva „interventna“ zakona: Zakon o interventnim mjer...
Zaštita na radu u predškolskim ustanovama 12.10.2020
Zaštita na radu kao ustavna kategorija važan je segment u svakoj djelatnosti, pa i u predškolskim ustanovama RH. Možemo ju okarakterizirati kao sastavni dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. Zaštita na radu obuhvaća skup aktivnosti i mjera (tehničkih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih, zdravstvenih i drugih) kojima se osiguravaju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. ...
e-Komunikacija 8.10.2020
Odredbom čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, od 24. srpnja 2019. godine ("Narodne novine" broj 70/19.; u daljnjem tekstu: ZID ZPP/19), u Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08., 123/08., 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst te 25/13.; u daljnjem tekstu: Z...
Tumačenje pravnog propisa i ugovora ili njegovih odredbi 6.10.2020
U ovom radu se ukazuje na bitne razlike u tumačenju nekog pravnog propisa za razliku od tumačenja ugovora i drugih pravnih poslova, odnosno njihovih odredbi te na pravila tumačenja koja se pri tome primjenjuju. Posebno je ukazano na nejasne odredbe ugovora i općih uvjeta ugovora te kako ih valja tumačiti s obzirom na pozitivne pravne izvore, kao što su prvenstveno Zakon o obveznim odnosima (NN 35/...
Zakoni u vodno-komunalnom gospodarstvu 1.10.2020
U ovom članku autorica analizira zakone iz područja vodno-komunalnog gospodarstva: Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
Izvanugovorna odgovornost škole za štetu koju pretrpe učenici 30.9.2020
U pravnoj teoriji i praksi razklikuju se dvije vrste odgovornosti za štetu. Ugovorna i izvanugovorna. Izvanugovorna (deliktna) odgovornost za štetu je ona koja je nanesena građanskopravnim deliktom, dok ugovorna (kontraktna) odgovornost nastaje kada je šteta nanesena povredom određene ugovorne obveze. U okviru teme ovog rada bit će govora samo o izvanugovornoj odgovornosti koja se često pojavljuje...
Vlasništvo određenog posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) s posebnim osvrtom na članak 96. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 29.9.2020
Vlasništvo posebnog određenog dijela nekretnine, etažno vlasništvo, složen je pravni institut kojim se trajno preinačuje način izvršavanja suvlasničkih ovlasti nad nekretninom na kojoj se uspostavlja. Njegov učinak je izdvajanje određene samostalne uporabne cjeline nad kojom suvlasnik ostvaruje ovlasti i odgovara za obveze kao da je taj dio u njegovom isključivom vlasništvu.1
Empatija prema počinitelju kazenog djela 24.9.2020
Kazneni suci moraju obrazložiti svoju odluku o krivnji i odgovornosti počinitelja kojemu sude, a navedeno obrazloženje može i ne mora sadržavati (osobni) stav o razumijevanju njegovog emocionalnog stanja tempore criminis i posebno, dodatno u trenutku izricanja presude i kazne. Za potrebe ovog rada nisu razmatrane odluke i sposobnost drugih sudionika kaznenog postupka (npr. branitelja, državnog odv...
Pravo na suđenje u razumnom roku i uloga Ustavnog suda RH 22.9.2020
Zaštita ustavnog prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom, zajamčena člankom 29. stavkom 1. Ustava, osigurava se u redovitom postupku koji se pokreće ustavnom tužbom na temelju članka 62. Ustavnog zakona protiv pojedinačnog akta tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je meritorno odlučeno o pravima i ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 53 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Tip članka

Članak bez primjera obrasca(1184)
Članak s primjerom obrasca(123)

Klasifikacija

1. DRŽAVNO UREĐENJE REPUBLIKE HRVATSKE(124)
2. PRAVOSUDNI SUSTAV(546)
3. JAVNE FINANCIJE(70)
4. GOSPODARSKOPRAVNO UREĐENJE(65)
5. GOSPODARSKE DJELATOSTI(86)
6. TEHNIČKI PROPISI I KAKVOĆA PROIZVODA(1)
7. NEGOSPODARSKE DJELATNOSTI(137)
8. PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I ZAŠTITA OKOLIŠA(75)
9. RADNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB(202)
10. MEĐUNARODNO PRAVO(1)

Datum

2020(103) 2019(95) 2018(98) 2017(112)
2016(102) 2015(115) 2014(100) 2013(86)
2012(85) 2011(88) 2010(138) 2009(59)
2008(35) 2007(34) 2006(26) 2005(11)
2004(8) 2003(5) 2002(3) 2001(2)
2000(2)

Autori

A B C ĆČ D Đ EFG H I J K L M N O P R S Š T UV Z Ž

Autori

Aralica Martinović(1)
Babić(1)
Babić Fras, Juršetić, Vidas(2)
Bagović(40)
Bando(20)
Barjaktar(24)
Bašić(2)
Belamarić, Majić(1)
Belanić(7)
Bilić Paulić(4)
Bodul(1)
Bodul, Grbić(1)
Bodul, Nakić(4)
Bošković Batarelo(1)
Briški(2)
Brkić-Gverieri(1)
Bukovac Puvača(1)
Bulka(39)
Buljan(2)
Buljanović(3)
Butković(6)
Cindrić(3)
Cvitko Tomić(1)
Čuveljak(47)
Delić(1)
Dominković(2)
Drezga(4)
Dugonjić(2)
Đuras(7)
Đuratović(2)
Garić(11)
Golubić(2)
Gović Penić(48)
Gracin(1)
Grbac(2)
Grbić(2)
Gruban Jelečević, Kirin(4)
Grubišić Đogić(1)
Gulišija Jurišić(1)
Hak(13)
Iljazović(2)
Ivanišević Mostovac(1)
Iviš(1)
Jelavić(4)
Jelinić(5)
Jelušić(19)
Juršetić, Vidas(2)
Kačer(2)
Karin(4)
Katić(2)
Kimovec(6)
Kin(6)
Koketi(2)
Končić(10)
Kontrec(1)
Kovač(2)
Kovačević Turac(1)
Kozina Barišić(2)
Kudrić(12)
Lerman(3)
Lerman, Šuler(2)
Lisičin(2)
Loboja(25)
Lovretić(1)
Lovrinov(1)
Ljubić(1)
Maganić(1)
Maričić(14)
Marić-Ivanović(44)
Marija Radelj(1)
Marinović(1)
Marković(4)
Marković, Trgovac(1)
Masarić(2)
Matijević(20)
Matijević Erceg(1)
Matko-Ruždjak(1)
Matuško Antonić(14)
Meandžija(4)
Mičević(7)
Mihelčić(9)
Mihelčić, Marochini Zrinski(1)
Mijatović(11)
Mijatović, Jurković(1)
Milaković(34)
Milković(8)
Miloš(2)
Mjertan(1)
Morović Pavić(5)
Moslavac(36)
Mrle(5)
Mršić(25)
Munivrana Vajda, Ofak(1)
Mustapić(6)
Nakić(15)
Novaković(6)
Okić Buljanović(2)
Pajalić(1)
Pavlović(39)
Peček(36)
Petrović, Jakšić(1)
Pirnat Dragičević, Katić(1)
Plećaš(1)
Raffaelli(9)
Rajko(91)
Rezo(1)
Rončević(5)
Ružička(7)
Ružićka, Nakić(1)
Sabljak(1)
Salaj(10)
Saračević(2)
Saračević Moslavac(17)
Sarvan(27)
Seršić(3)
Sessa(1)
Sever(48)
Skorup(2)
Smiljan Pervan(5)
Sobol(1)
Stokić(44)
Struić(9)
Šperanda(1)
Špoljarić(1)
Štajner(2)
Šuler(8)
Tolo(6)
Tomašić(1)
Tomić Ilić(36)
Turkalj(1)
Turkalj, Artuković(1)
Tuškan(2)
Vajda(20)
Vidas(6)
Vojković(8)
Vučković(1)
Vukašinec(6)
Vuković(1)
Walaszek(6)
Zagrajski, Topić Vuković(1)
Zebić(2)
Zlabnik(26)
Zlatović(50)
Zovko Tomaš(9)
Zrilić(20)
Žunić Kovačević, Mihelčić(1)

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite