Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Dnevni EDUS-INFO > U središtu > Članak
 

        - +   *  

U središtu

1.9.2020

Izborni predmet informatike u razrednoj nastavi i zapošljavanje učitelja informatike u osnovnoj školi

Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj donesena je i objavljena u Narodnim novinama broj 22/18, dana 6. ožujka 2018. godine. Navedenom Odlukom donosi se kurikulum za nastavni predmet Informatika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj. Za učenike V., VI., VII. i VIII. razreda osnovne škole te I., II., III. IV. razreda gimnazije Odluka se primjenjuje od školske godine 2018./19., a za učenike I., II., III. i IV. razreda osnovne škole od školske godine 2020./2021.

Od školske godine 2020./2021. Informatika se uvodi kao izborni predmet u razrednoj nastavi. Upravo zbog uvođenja novog predmeta pojavljuje se potreba, u skladu s brojem učenika koji su se izjasnili za pohađanje izborne nastave Informatike u razrednoj nastavi,  za zapošljavanjem učitelja Informatike ili za povećanjem opsega poslova kojima se mogu zadužiti učitelji informatike koji su već u radnom odnosu u školi.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj  dana 12. svibnja 2020. godine uputilo dopis kojim podsjeća osnovne škole na obvezu uvođenja Informatike kao izbornog predmeta u svim razredima razredne nastave. Navedenim dopisom MZO ujedno obavještava škole kako će, nakon što škole prikupe podatke o interesu učenika za izborni predmet Informatike i suglasnosti roditelja za pohađanje izborne nastave Infromatike, i nakon što škole naprave projekciju potrebnog broja sati i potrebnog broja izvršitelja ili preraspodjelu novonastalih nastavnih sati informatike među postojećim učiteljima, odobravati nova zapošljavanja ili povećanje opsega poslova kojima se mogu zadužiti postojeći učitelji, a sve u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine" br. 70/16., 50/17., 37/18., 71/18., 91/18., 33/20., 41/20., 58/20.) i uputi MZO od 6. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-01/19-01/00390, URBROJ: 533-05-19-0001) u vezi s podnošenjem zahtjeva za odobrenjem novih radnih mjesta i/ili uvećanja opsega tjednog radnog vremena već postojećim radnicima.

Vrsta obrazovanja potrebnog za učitelja informatike

Prema  čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Važno je napomenuti kako je Zakonom jasno navedeno da su učitelji razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg predmeta, u ovom slučaju iz informatike, izjednačeni s osobama koje su završile studijski program  odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te  stekli potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a, u slučaju da se na natječaj ne javi osoba koja je završila studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

Vrsta obrazovanja potrebnog za učitelja Informatike odnosno projekcija navedena  je u Prilogu 3. Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj i članku 17. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 6/19., 75/20.). Pravilnikom se navodi da se  odgovarajućom vrstom obrazovanja, smatra studijski program odgovarajuće vrste te smjera bez obzira na to je li završen jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer.

Osoba koja se zapošljava na radnome mjestu učitelja ili stručnoga suradnika, a koja tijekom studija nije stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, dužna ga je steći u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj ili srednjoj školi, a osoba koja je stekla propisane pedagoške kompetencije tijekom nastavničkoga studija ili za jedan nastavni predmet, nije dužna steći dodatne pedagoške kompetencije za izvođenje drugoga nastavnog predmeta za koji u skladu s Pravilnikom ima odgovarajuću vrstu obrazovanja.

Zapošljavanje učitelja informatike ili povećanje opsega poslova postojećih učitelja

Kako je MZO u svom dopisu navelo, nakon što se napravi projekcija potrebnih sati i preraspodjela sati nastave Informatike među postojećim učiteljima koji zadovoljavaju uvjete za učitelja Informatike u skladu s potrebama škole, odobravat će nova zapošljavanja ili povećanja opsega poslova. Prilikom preraspodjele sati već postojećim učiteljima potrebno je voditi računa da tjedne radne obveze učitelja budu u skladu s Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine" br. 34/14., 40/14., 103/14., 102/19.).

Ukoliko se ukaže potreba za zapošljavanjem novog učitelja Informatike na novootvoreno radno mjesto prvo će od MZO zatražiti suglasnost za zapošljavanje novog učitelja informatike, a nakon ishođene suglasnosti škola je dužna uputiti prijavu potrebe za učiteljem informatike Županijskom povjerenstvu za viškove i manjkove u skladu s čl. 26. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("Narodne novine" br. 51/18., 122/19.). Nakon što škola od Povjerenstva zaprimi uputnicu kojom se na upražnjeno ili novonastalo radno mjesto u školi upućuje osoba koja se nalazi na listi (evidenciji) zaposlenika koji su proglašeni organizacijskim viškom na neodređeno puno radno vrijeme, odnosno na neodređeno vrijeme u dijelu radnog vremena, škola će postupiti u skladu s čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ukoliko prije toga, iz opravdanih razloga, nije odbila uputnicu. Ukoliko iz bilo kojeg razloga nije primljena upućena osoba ili ako se Povjerenstvo izjasnilo da u evidenciji nema učitelja koji bi odgovarali prijavljenoj potrebi škole, škola će raspisati javni natječaj u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi.

Prilikom povećanja opsega poslova ili novog zapošljavanja treba se voditi računa o članku 24. st. 5. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Kada se u školi ukaže potreba za popunjavanjem radnog mjesta, poslodavac je dužan razmotriti ispunjava li neki od zaposlenika te škole uvjete tog radnog mjesta te ukoliko ispunjava te uvjete, ponuditi prelazak na upražnjeno radno mjesto (u matičnoj ili područnoj školi) izmjenom ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja, i to zaposleniku koji u školi radi najmanje 12 mjeseci na temelju ugovora o radu sklopljenoga na najmanje polovicu od punog radnog vremena tjedno na neodređeno vrijeme, dok drugima može ponuditi.

Sandra Tomić Ilić, dipl. iur.Ocijeni ovaj tekst

Arhiv

Zadnji članci

2020

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2019

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2018

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2017

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2016

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2015

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2014

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2013

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2012

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2011

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2010

Prosinac

Studeni

Listopad

Rujan

Kolovoz

Srpanj

Lipanj

Svibanj

Travanj

Ožujak

Veljača

Siječanj

2009

Prosinac

Studeni

Listopad

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite